Wordt Vrienden van Sportverkiezing Lochem

De Sportverkiezingen in Lochem organiseren kost geld. Daarom heeft de werkgroep die de Sportverkiezingen Lochem organiseert de “Vrienden van” opgezet. De Vrienden van de Sportverkiezingen dragen de Sportverkiezingen een warm hart toe en geven op deze manier een extra financiële impuls aan de Sportverkiezingen.

Het doel van de Sportverkiezingen Lochem is:

  • De Sportraad Lochem en de werkgroep voor de Sportverkiezingen organiseren met ingang van 2012 jaarlijks de Sportverkiezingen voor de gehele Gemeente Lochem, Er worden prijzen uitgereikt inde categorie Sportman, Sportvrouw, (Jeugd)sportploeg en Sporttalent). Van de sportverkiezingen gaat een enorme sportstimulerende werking uit, met name voor de breedtesport in de gemeente Lochem. Elk jaar weer zal men proberen een groot aantal sporters in beeld te brengen die mogelijk in aanmerking komen voor een Sportprijs.

Het doel van de Vrienden van de Sportverkiezingen Lochem is:

  • Het bijeenbrengen van middelen alleen en uitsluitend ten behoeve van de organisatie van de Sportverkiezingen Lochem.
  • Het stimuleren en bevorderen van de betrokkenheid van de sportverenigingen en burgers bij de Sportverkiezingen in de gemeente Lochem.
  • Het genereren van steeds meer bekendheid in de gemeente Lochem. Wat uiteindelijke tot resultaat heeft dat er meer voordrachten van individuele sporters en (jeugd)sportteams zullen worden aangemeld.

De Sportraad Lochem ontvangt voor de organisatie van de Sportverkiezingen Lochem geen (structurele) bijdragen of subsidies. De werkgroep die de Sportverkiezingen Lochem organiseert is geheel zelf verantwoordelijk voor het verwerven van voldoende middelen voor een sluitende begroting.

De werkgroep zamelt geld in via het organiseren van een verloting en donaties. De besteding van de middelen komen uitsluitend ten goede aan de organisatie van de Sportverkiezingen Lochem.

Als Vriend van de Sportverkiezingen Lochem krijgt u:

  • Een vermelding als ‘Vrienden van de Sportverkiezingen Lochem’ op de website www.sportverkiezinglochem.nl.
  • Waar mogelijk opname van de naam van uw bedrijf in vooraankondigingen (email, reclame uitingen en social media) ten aanzien van de Sportverkiezingen.
  • Opname van de naam van uw bedrijf op het promotiebord van de ‘Vrienden van de Sportverkiezingen’ & Sponsoren bij de entree van de Finaleavond.
  • Opname van de naam van uw bedrijf in de Presentatie die draait tijdens de finaleavond. In deze presentatie worden ook alle Vrienden van Sportverkiezingen genoemd.
  • Toegang tot de Finaleavond voor 2 personen en 4 consumptiemunten per persoon.

Als Vriend van de Sportverkiezingen Lochem verwachten wij van u:

  • Een jaarlijkse bijdrage van minimaal €50,00 in het eerste kwartaal van het jaar waarin de Sportverkiezingen Lochem worden georganiseerd.

Wilt u (Hoofd)sponsor worden?

Indien u als particulier of bedrijf (hoofd)sponsor zou willen worden denken wij graag met u mee over een invulling ‘op maat’. Wij zorgen voor de integratie van uw wensen binnen de Sportverkiezingen Lochem. Hierbij gaat het om een minimale sponsoring van € 250,00.

Vrienden van de Sportverkiezingen worden?

Heeft u nog vragen over de Vrienden van de Sportverkiezingen worden of wilt u vriend van de Sportverkiezingen worden, neem dan contact op met één van de werkgroepleden. Uiteraard zullen wij de Vrienden van de Sportraad op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en nieuws rondom de Sportverkiezingen.

Reacties zijn gesloten.