Werkwijze

Sportverenigingen, andere sportinitiatieven waar prestaties behaald kunnen zijn evenals alle inwoners van de gemeente Lochem, krijgen een uitnodiging om een sporter of een sportploeg aan te melden. Tevens worden andere betrokkenen aangemoedigd om sporters aan te melden.  Hieronder wordt beschreven hoe de organisatie er uit gaat zien:

 1. Sporters en sportploegen uit de gemeente Lochem kunnen aangemeld worden bij de werkgroep van de Lochemse Sportprestaties (aanmeldformulier).
 2. Sporters en Sportploegen die voorgedragen zijn, moeten voldoen aan de gestelde criteria (zie hoofdstuk 3). Een jury controleert of dit daadwerkelijk zo is en laat dit weten aan de werkgroep van de Lochemse Sportprestaties.
 3. Mocht een sporter of sportploeg voldoen aan de criteria, dan zal er een afspraak worden gepland. Tijdens deze afspraak zullen de bloemen en erepenning overhandigd worden. Tevens wordt er een interview afgenomen en zullen er (actie)foto’s worden gemaakt.
 4. Het interview krijgt een plek in de (lokale) krant en wordt gedeeld via social media.

Criteria nomineren/voordragen:

Algemeen:

 • De genomineerden voor de erepenning (sportpenning) kunnen individuele sporters, sportteams, sportorganisaties of sportinitiatieven zijn die direct of indirect een (zeer) waardevolle bijdrage leveren aan de sport in de gemeente Lochem en stimuleert breedtesport;
 • Zet sportend gemeente Lochem op de kaart;
 • Prestatie geleverd op het brede terrein van sport: Breedtesport en/of Topsport prestaties.
 • Men moet een 1e plaats op provinciaal en/ofeen 1e, 2e of 3e plaats op nationaal, Europees of wereldniveau gehaald hebben.
 • Teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse.
 • Bij teams en elftallen uit de gemeente Lochem komt uitsluitend het eerste team of elftal dat kampioen is geworden in aanmerking.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.

Sportploegen:

 • Zijn aangesloten bij een vereniging in de gemeente Lochem.
 • Prestatie geleverd op het brede terrein van sport.
 • En zie algemene criteria.

Individuele sporters:

 • Woonachtig of aangesloten bij een vereniging in de gemeente Lochem.
 • En zie algemene criteria.

Sporter met een beperking:

 • Woonachtig of aangesloten bij een vereniging in de gemeente Lochem.
 • En zie algemene criteria.

Als er meer, dan 15 aanmeldingen zijn, dan wordt er door de jury een selectie gemaakt van 15 maximaal nominaties. Hierbij wordt gekeken naar de prestatie t.o.v. de andere prestaties (niveau) en de mate waarop het sportend gemeente Lochem op de kaart wordt gezet. Deze selectie zal gemaakt worden met een rangschikking. De grootste prestaties staan bovenaan en de minder grote prestaties staan op volgorde hieronder, waarbij de genoemde maatstaven de rangschikking/ladder formeren.

Voor alle categorieën geldt dat de prestatie geleverd dient te zijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

Reacties zijn gesloten.