Beleidsplan

Beleidsplan Lochemse Sportprestaties

gemeente Lochem – Sportraad Lochem


Inleiding:
De Sportraad Lochem organiseert sinds 2012 jaarlijks de Sportverkiezingen voor de Sportman, Sportvrouw, (Jeugd)Sportploeg, Sporttalent. Van de sportverkiezingen gaat een enorme sport stimulerende werking uit, met name voor de breedtesport in de gemeente Lochem. Elk jaar weer zal men proberen een groot aantal sporters in beeld te brengen die mogelijk in aanmerking komen voor een Sportprijs. Met ingang van 2015 wordt er ook een prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar bepaald.

De prijs voor de Sportfoto wordt bepaald door een separate (vak)jury

Selectieprocedure:
Iedere inwoner van Lochem en (in het bijzonder) elke sportvereniging in de gemeente Lochem, kan een voordracht doen voor een sporter, sportploeg of vrijwilliger voor deze sportverkiezing.
Een selectiecommissie (de werkgroep) neemt de voordrachten door en beoordeelt of deze voldoen aan de criteria en de voorwaarden voor nominatie.

De jury beschouwt de geleverde sportieve prestaties in relatie tot een aantal criteria:

 • De prestatiecurve
 • Hoe aansprekend is de prestatie
 • Hoe groot is de concurrentie
 • Hoe uniek is de prestatie
 • De trainingsintensiteit
 • De facilitaire ondersteuning
 • Voor de Sportvrijwilliger wordt gekeken naar de inzet en/of betekenis voor de sport

Nadat de selectiecommissie alle voordrachten heeft geselecteerd gaan deze naar de jury .

De selectiecommissie bestaat uit vrijwilligers die meedenken en meehelpen in de organisatie van de Sportverkiezingen. Zij komen zelf uit het verenigingsleven in de gemeente Lochem.

De jury bestaat uit een aantal bekende personen die een functie hebben binnen de Sportsector. Denk aan de Wethouder Sport, een Sportjournalist van een krant, een ex topsporter, een Notaris, de voorzitter van de Sportraad etc.
De jury bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 9 personen. Een oneven aantal is gewenst in verband met een stemming voor de uiteindelijke voordacht.

Uit alle nominaties kiest de jury uiteindelijk per categorie 3 prestaties die genomineerd worden en samen zullen strijden om de winst van de prijs. Bij de beoordeling van de genomineerden houdt de jury rekening met algemene en specifieke uitgangspunten. Daarnaast wordt beoordeeld op welk niveau de genomineerde heeft gepresteerd, in hoeverre de prestaties met enige regelmaat dan wel incidenteel geleverd worden (uiteraard mede in relatie tot o.a. het niveau). Tot slot wordt gekeken welke uitstraling de genomineerde heeft voor zijn/haar vereniging en de beoefende sport.

De Sportprijzen:
Er zijn diverse Sportprijzen en categorieën mogelijk:

 • Sport Talent
 • Jeugd Sportploeg
 • Sportvrouw
 • Sportman
 • Sportploeg
 • Publieksprijs (sinds 2013)
 • Sportvrijwilliger van het Jaar (sinds 2015)

Voorwaarden voor nominatie c.q. deelname aan de Sportverkiezingen:

Om in aanmerking te komen voor een sportprijs, moet de sporter of vrijwilliger aan een aantal voorwaarden voldoen. Namelijk:

Sportman en sportvrouw:

 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • De voorgedragen kandidaat Sportman of Sportvrouw heeft de prestaties bij voorkeur individueel behaald.
 • Prestaties als onderdeel van een team, die de Sportman of Sportvrouw hebben behaald, zijn daarnaast ook toegestaan.
 • Voorgedragen kandidaten moeten in het betreffende kalenderjaar inwoner zijn van de Gemeente Lochem. Indien de kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de Gemeente Lochem. Deze regel geldt niet voor studenten die tijdelijk buiten de gemeente Lochem wonen.
 • Een voorgedragen Sportman of Sportvrouw die woonachtig is in de Gemeente Lochem maar een prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Lochem kan dus ook worden voorgedragen.
 • De voorgedragen kandidaat is op de datum van de prestatie, van het betreffende kalenderjaar, minimaal 18 jaar.
 • Kandidaten, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, maar wel sporten in de seniorenafdeling kunnen ook voor deze titel in aanmerking komen. De prestaties worden dan wel als senior beoordeeld.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.

Sportploeg:

 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • Een ploeg/team van een in de gemeente Lochem gevestigde vereniging
 • De enige uitzondering op bovenstaande regels is als een sport nergens in de gemeente wordt aangeboden en een (bijna) voltallig team bestaat uit inwoners van de gemeente Lochem. Dan mag een vereniging alsnog een jeugdsportploeg of volwassen sportploeg aanmelden. Het gaat daarbij om sporten die minder voorkomen of niet voorkomen in de Gemeente Lochem. Uiteindelijk beslist de jury of zij vindt dat de prestatie mee kan doen en in aanmerking kan komen voor een prijs bij de Sportverkiezing Gemeente Lochem..
 • Een Sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen.
 • De prestaties van de voorgedragen Sportploeg zijn geleverd in de seniorencompetitie.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.
 • Leden van een uit de Gemeente Lochem voorgedragen Sportploeg hoeven niet allen woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen.

Sporttalent:

 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • De voorgedragen kandidaat SportTalent heeft de prestaties bij voorkeur individueel behaald.
 • Prestaties als onderdeel van een team, die het SportTalent heeft behaald, zijn daarnaast ook toegestaan.
 • Voorgedragen kandidaten moeten in het betreffende kalenderjaar inwoner zijn van de Gemeente Lochem. Indien de kandidaat is verhuisd in het betreffende kalenderjaar is het essentieel dat de kandidaat ten tijde van de prestatie in ieder geval inwoner was van de Gemeente Lochem. Deze regel geldt niet voor studenten die tijdelijk buiten de gemeente Lochem wonen.
 • Een voorgedragen SportTalent die woonachtig is in de Gemeente Lochem maar en prestatie geleverd heeft als lid van een vereniging buiten de gemeente Lochem kan dus ook worden voorgedragen.
 • De voorgedragen kandidaat voor Sporttalent mag op de datum van de prestatie, van het betreffende kalenderjaar, de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.
 • De prijs voor SportTalent kan niet twee jaar achtereen toegekend worden aan dezelfde jongen of meisje.

Aanmoedigingsprijs / Jeugdsportploeg:

 • De prestatie is geleverd tussen 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
 • Een jeugdsportploeg/team van een in de gemeente Lochem gevestigde vereniging.
 • De enige uitzondering op bovenstaande regels is als een sport nergens in de gemeente wordt aangeboden en een (bijna) voltallig team bestaat uit inwoners van de gemeente Lochem. Dan mag een vereniging alsnog een jeugdsportploeg of volwassen sportploeg aanmelden. Het gaat daarbij om sporten die minder voorkomen of niet voorkomen in de Gemeente Lochem. Uiteindelijk beslist de jury of zij vindt dat de prestatie mee kan doen en in aanmerking kan komen voor een prijs bij de Sportverkiezing Gemeente Lochem.
 • Een Sportploeg bestaat uit minimaal 2 personen.
 • De prestaties van de voorgedragen JeugdSportploeg zijn geleverd in de juniorencompetitie.
 • De prestatie is behaald volgens de regels van de desbetreffende sport en de desbetreffende regionale of landelijke overkoepelende sportbond. Deze sportbond is bij voorkeur aangesloten bij NOC*NSF.
 • Leden van een uit de Gemeente Lochem voorgedragen Jeugdsportploeg hoeven niet allen woonachtig te zijn binnen de gemeentegrenzen.
 • De prijs voor JeugdSportploeg kan niet twee jaar achtereen toegekend worden aan dezelfde ploeg/team. .

Sportvrijwilliger van het Jaar

 • De vrijwilliger verricht onbetaald en vrijwillig werkzaamheden ten behoeve van de sport. De maximale vergoeding die hij mag ontvangen is de vrijwilligersvergoeding, zoals gedefinieerd door de belastingdienst
 • De vrijwilliger verricht de werkzaamheden bij een in de gemeente Lochem gevestigde vereniging.
 • De werkzaamheden zijn verricht in het kalenderjaar 2019.
 • Uit de genomineerden wordt door middel van een online stemming de winnaar bepaald. De nominatie met de meeste stemmen krijgt de titel Sportvrijwilliger van het Jaar.
 • De vrijwilliger kan maar eenmaal Sportvrijwilliger van het Jaar worden

Voordracht van een Sporter, Sportploeg of Vrijwilliger:

Wilt u een sporter, sportploeg of vrijwilliger voordragen? Vul dan het aanmeldformulier in. Deze staat op de website van de Sportverkiezingen Lochem gepubliceerd. Zie: www.sportverkiezinglochem.nl. Op deze speciale website zal worden bijgehouden wie aangemeld is en wie genomineerd is voor de Sportprijs. Het aanmeldformulier zal eveneens per mail naar alle sportverenigingen in de gemeente Lochem worden toegezonden.

Publieksprijs:

De publieksprijs wordt opengesteld nadat de nominaties gepubliceerd zijn.
De nominatie met de meeste stemmen (1 stem per persoon) wint de publieksprijs.
Stemmen op de publieksprijs kan alleen middels de aangegeven mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.